zkušené věštkyně
jsou online
online_img online_img
 

Hlavní důvody, proč nevykládat karty sám sobě

Proč nevykládat karty sám sobě

Patříte i vy k těm, kteří propadli kouzlu vykládacích karet? Možná už jste si domů dokonce pořídili první balíček karet a k němu několik chytrých knih, které se na tuto prastarou techniku zaměřují. Pak už chybí jen vyzkoušet si teorii také v praxi. Ale kde? Většina začátečníků si pochopitelně netroufá na výklad cizím lidem, a proto své schopnosti trénují nejdříve sami na sobě. To však s sebou nese celou řadu úskalí.

1. Tajemná moc podvědomí

Základní princip vykládacích karet spočívá ve značné míře na neuvěřitelné moci podvědomí každého z nás. Právě naše podvědomí totiž přímo ovlivňuje to, po jakých konkrétních kartách sáhneme, a které si nakonec vybereme.

A to je právě i podstatou problému, který nastává, pokud vykládáme karty sami sobě. Nejenže máme přímý vliv na to, které karty si z balíčku vybereme, ale prostřednictvím našeho podvědomí dokonce ovlivňujeme, jak bude balíček karet promíchán a v neposlední řadě i to, jak budou karty rozloženy. Z toho je zřejmé, že takový výklad karet nemůže být nikdy zcela nestranný a objektivní, mysl na podvědomé úrovni se snaží „zmanipulovat“ věštění v náš prospěch. A i když se tento fakt můžeme snažit vědomě jakkoliv potlačit, bohužel se jistému zkreslení nikdy nelze úplně vyhnout.

2. Zkreslení výkladu

Při výkladu karet nelze nikdy očekávat zcela přesné odpovědi na naše otázky. Budoucí události jsou předpovězeny spíše v symbolické rovině prostřednictvím určitých obrazových symbolů a indicií. Teprve z nich lze usuzovat na jejich možné významy a charakter sdělení.

Je přitom logické, že sami sobě nikdy nepřejeme nic zlého. Proto i na symbolickém výkladu karet vždy vidíme především to pozitivní, radostná sdělení, příznivé zprávy. Zatímco ty negativní či varovné intuitivně potlačujeme. Zjednodušeně řečeno si výklad karet uzpůsobuje tomu, co vlastně chceme slyšet. A děje se tak opět nejenom na vědomé úrovni, ale rovněž podvědomě. Proto dochází při výkladu karet, který provádíme sami sobě, vždy k určitému zkreslení čistě v náš prospěch.

3. Riziko příliš častého opakování

Kouzlu výkladu karet lze snadno propadnout. Toto tajemné umění se může velice rychle proměnit v závislost a někdy dokonce až posedlost. A to je samozřejmě špatně. Předpovídání budoucnosti prostřednictvím tarotových nebo jiných karet by mělo vždy probíhat pouze tehdy, pokud je k němu konkrétní důvod. Může jít o pomyslnou životní křižovatku, kdy člověk neví, jakým směrem se vydat. Nebo o problémy v rodině, partnerství, finanční starosti, ztrátu zaměstnání a podobně.

Vykládat opakovaně karty sám sobě (nebo komukoliv jinému) každý den nebo dokonce několikrát za den postrádá smysl. Během tak krátkého úseku totiž pochopitelně nedošlo k žádné zásadní změně v životě. Série častých výkladů způsobí posléze akorát zbytečný zmatek.

Výklad karet sám sobě se nevyplácí, ale nic nebrání tomu, nechat si předpovědět budoucnost nestranně od někoho jiného. Vyzkoušejte naši SMS věštbu a získejte nápovědu na další život.