zkušené věštkyně
jsou online
online_img online_img
 

Zjistěte, jaká je vaše životní karta a co o vás prozrazuje

životní karta

Tarotové karty patří k tem vůbec nejznámějším a nejoblíbenějším. Přesto mají poněkud záhadný původ a dodnes panují dohady o tom, kdo a kdy je vlastně vytvořil. Jistý je fakt, že se používají již po dlouhá staletí. Fascinují přitom nejenom svou prastarou historií, ale v neposlední řadě také přesností výkladu. Tarot ukrývá informace o každém z nás. A kromě klasického výkladu karet se s ním dá pracovat i jinak. K oblíbeným metodám patří určení životní karty, která je jakousi osobní kartou konkrétního člověka.

Postup, jak určit životní kartu

Svou životní tarotovou kartu si může poměrně jednoduchým způsobem a během krátké chvilky vypočítat úplně každý. Nejsou k tomu totiž zapotřebí žádné zvláštní znalosti ani schopnosti. Znát je prakticky třeba pouze datum svého narození.

Nejdříve je nutné jednotlivé číslice z data narození sečíst dohromady. Pokud jste se tedy narodili například 5. listopadu 1973, bude vzoreček pro výpočet vypadat následovně:
5 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 3

Jestliže je výsledné číslo vyšší než 22, je ještě třeba dvojciferné číslo ještě znovu sečíst jako v předchozím případě. Součet číslic u data narození 5. listopadu 1973 je 27. Právě v tomto případě se tudíž jedná o výsledek vyšší než 22, a proto se obě číslice ještě sečtou:
2 + 7

Součet činí 9 a teprve v tomto případě se jedná o konečné číslo, se kterým se dá dále pracovat.

Nyní je třeba mít po ruce balíček tarotových karet. Ty sice běžně obsahují dohromady 78 karet, ale pro určení životní karty se používá pouze tzv. 22 Velkých arkán. Každá z těchto karet na sobě má uvedeno své číslo (od 0 do 22). Proto už tedy stačí dohledat tu kartu, která odpovídá číslu, které vzniklo výpočtem z data narození a přečíst si její význam.

Jestliže se vrátíme k datu narození 5. listopadu 1973, pak vyšlo po aplikování vzorečku konečné číslo 9. Totožné číslo nese tarotová karta s názvem Poustevník. Jaký je její význam? Poustevník je archetypem moudrosti, karta odkazuje do vlastního nitra. Právě životní zkušenosti mohou být cenným prostředkem, jak pomoci ostatním v jejich životní pouti. S Poustevníkem jsou ale spojeny i pocity osamělosti, což se může promítat ve vztazích, zejména v partnerských. Člověk s touto životní kartou má rovněž velký smysl pro řád a harmonii.

Vyšlo vám z data narození jiné číslo? Podívejte se, ke které tarotové kartě náleží:

0 – Blázen
1 – Mág
2 – Velekněžka
3 – Císařovna
4 – Císař
5 – Velekněz
6 – Zamilovaní
7 – Vůz
8 – Spravedlnost
9 – Poustevník
10 – Kolo štěstí
11 – Síla (Chtíč)
12 – Viselec
13 – Znovuzrození (Smrt)
14 – Umění (Umírněnost)
15 – Ďábel
16 – Věž
17 – Hvězda
18 Měsíc
19 – Slunce
20 – Aeon (Úsudek)
21 – Vesmír

Jaké tajemství ukrývají tarotové karty právě pro vás? Nechte si je vyložit a dozvíte se, co si pro vás připravily.