zkušené věštkyně
jsou online
online_img online_img
 

Co je dobré vědět o výkladu karet

Co je dobré vědět o výkladu karet

K věštění, respektive výkladu karet se váže celá řada mýtů. Pojďme se proto na ty nejčastější z nich zaměřit a zároveň je uvést na pravou míru.

Věštba se vždy 100 % splní

Pro někoho možná poněkud překvapivě to není tak úplně pravda. Budoucnost každého člověka na Zemi totiž není přesně a striktně daná. Záleží do značné míry pouze na něm, zejména na jeho chování a rozhodování, jak se svou budoucností naloží.

Proto ani špatná věštba není nikdy nevratná. Naopak ji lze považovat za nesmírně cenné varování, které se snaží dotyčnému sdělit: „Pozor, takhle ne!“. Výklad karet může nabádat k překonání strachu ze zásadnějších změn, konejšit v náročných životních chvílích a inspirovat, jak udělat budoucí životní stezku, po které člověk kráčí, krásnější.

K výkladu karet jsou třeba nadpřirozené schopnosti

Ani to není úplně pravdivé. Je sice pravdou, že někdo má k věštění a předpovídání budoucnosti, potažmo k výkladu karet, větší předpoklady, to však neznamená, že by se tuto dovednost nemohl dokázat naučit prakticky každý.

Úspěch při výkladu karet je z velké části založen na tom, jak má vykládající vyvinutou a silnou intuici. Právě schopnost naslouchat vlastnímu podvědomí, dokázat se dokonale vcítit do druhého a vnímat jemné vibrace a detaily, je rozhodující. Ačkoliv výsledek je mnohdy fascinující, nic skutečně nadpřirozeného na tom není. Tyto schopnosti lze prohloubit pravidelným tréninkem a dlouholetými zkušenostmi.

Je ovšem nesporným faktem, že příliš racionálně a materialisticky založení jedinci při věštění nejspíše příliš úspěšní nebudou.

Výklad karet na dálku nemůže fungovat

Intuice opravdu dobré kartářky funguje bez ohledu na vzdálenost. Je proto úplně jedno, zda sedí daná osoba přímo před například ní u stolečku nebo se nachází na jiném kontinentu. Může se to zdát neuvěřitelné, ale je tomu skutečně tak, při výkladu karet zkrátka vzdálenost nehraje žádnou roli.

Věštbu je proto možné uskutečnit i po telefonu nebo dokonce prostřednictvím SMS. V případě profesionální a zkušené kartářky bude výsledek stejně kvalitní jako u věštby probíhající osobně.

Je nebezpečné pořídit vykládací karty sám sobě

Přesně naopak, je totiž žádoucí si svůj balíček vykládacích karet vybrat osobně. Jestliže se chce člověk naučit vykládat karty nebo touží rozšířit svou sbírku o novou sadu, vždy by si měl vybírat nové karty sám. To mu umožní zapojit svou skrytou intuici, která mu následně pomůže vybrat takový balíček, který mu nejvíce sedne.

Díky tomu si ke kartám utvoří specifický vztah, takzvaně se na ně „naváže“, což mu následně usnadní výklad karet jako takový a výsledek bude překvapující. Kartář či kartářka mohou dokonce vyložit karty i sami sobě, ačkoliv tento proces by se měl vždy řídit určitými pravidly.

Kartářka sbírá drby, která pak roznáší

Výklad karet si často nechávají dělat lidé, kteří se zrovna nachází v obtížné životní situaci. Nezřídka řeší starosti, o kterých nemá tušení ani jejich nejbližší okolí. Může se jednat například o zakázanou lásku, problémy s penězi nebo problematické vztahy v rodině. Není divu, že má dotyčný strach z vyzrazení, protože údaje ze svého života pochopitelně považuje za nanejvýš citlivé až intimní.

Správná kartářka je ale naprosto diskrétní a za žádných okolností nesdělí informace, které se během výkladu karet dozvěděla komukoliv jinému. Jejím cílem není sbírat klepy, ale pokusit se poskytnout cennou radu prostřednictvím výkladu karet. Tento úkol bere i jako své poslání a rozhodně nemá žádný zájem na tom osobní informace šířit.

Jaké tajemství skrývají karty právě pro vás? Vyzkoušejte kouzlo jejich kouzlo i vy. Odpověď se dozvíte jednoduše přes telefon nebo prostřednictvím SMS.